<div align="center"> <h1>Hotele w Polsce * Hotels in Poland * Hotels in Polen</h1> <h3>Katalog Hotele w Polsce - Edycja internetowa</h3> <p>hotel, hotele, polska, Warszawa, Krakow, Zakopane, Poznan, Gdansk, Wroclaw, Lublin, Szczecin, rezerwacje</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://www.hotelewpolsce.com.pl" rel="nofollow">http://www.hotelewpolsce.com.pl</a></p> </div>